Hoopers Fortsättning Avancerad

I Hoopers fortsättningskurs, avancerad kommer vi att träna på att sätta signalerna, diskriminering av hinder samt svängar bort från föraren. Allt sker från den nivån som ni ligger på.

Kursstart 2022: 

Tisdagen 10/5, 17/5, 24/5, 31/5 och 7/6 kl. 18:15