Nose Work: Varberg

Nose Work i Varberg

CNWI™ för den amerikanska organisationen NACSW™ och certifierad NW instruktör för SNWK

Nose Work 

1c31614f264b4a0ebe962df52ca8a204jpgNose Work är inspirerat av specialsök, där man letar efter en specifik doft i olika miljöer. Genom att variera svårhetsgraden får hunden fysisk och mental stimulans. Eftersom hunden gör något som är naturligt för den, dvs använder näsan, är det en aktivitet som passar alla hundar, både gamla som unga. Jag är en certifierad Nose Work instruktör och tävlingsdomare genom Svenska Nose Work Klubben. Jag är även CNWI™ (Certified Nose Work Instructor) för den amerikanska Nose Work organisationen NACSW™.  Jag använder mig enbart av positiva belöningsbaserade metoder, där jag vill att både hund och hundägare skall ha det roligt.   

Jag kör alltid hundarna en och en. Det möjliggör att alla hundar kan vara med. Även de som har behov av avstånd till andra hundar.


Kurserna håller jag på en gård med flera spännande sökområden.
Bläshammar 61, 432 48 Varberg