Nose Work: Varberg

Nose Work i Varberg

CNWI™ för den amerikanska organisationen NACSW™ och certifierad NW instruktör för SNWK

Nose Work och Hoopers

421A4080JPG

Foto: Marta Roslaniec


Nose Work är en aktivitet och sport som efterliknar hur professionella sökhundar arbetar. Den främjar hundens naturliga instinkt, att använda näsan och det gör Nose Work till en aktivitet som passar alla hundar, både gamla som unga. 

Jag är en certifierad Nose Work instruktör och tävlingsdomare (klass 1 och 2) genom Svenska Nose Work Klubben. Jag är även CNWI™ (Certified Nose Work Instructor) för den amerikanska Nose Work organisationen NACSW™ och som är grundare till sporten.  Jag använder mig enbart av positiva belöningsbaserade metoder, där jag vill att både hund och hundägare skall ha det roligt tillsammans. 

Jag kör alltid hundarna en och en. Det möjliggör att alla hundar kan vara med. Även de som har behov av avstånd till andra hundar.I Hoopers skall hunden ta sig igenom en bana bestående av hoops, tunnlar, tunnor och staket. Föraren skall förhålla sig till ett dirigeringsområde och hunden skall guidas genom signaler på avstånd. Här förekommer inga snäva svängar eller hopp så även denna sport passar de flesta hundar. Då föraren använder sig av avståndsdirigering behöver man inte heller vara en atlet. 
Jag är diplomerad Hoopers instruktör av Svenska Hoopersklubben och även diplomerad instruktör i Hoopers Aktivering+ för Gitte Agerstedt Hansson (en av dem som tog Hoopers till Sverige). 


Kurserna håller jag på en gård med flera spännande sökområden och ett inhägnat banområde för Hoopers.

Bläshammar 61, 432 48 Varberg